Màn Hình LCD


- LCD 15" Dell Vuông (Box) -> LH
- LCD 17" Dell Vuông (Box) 
-> LH
- LCD 19" Dell Vuông (Box) -
-> LH
- LCD 19" HP L1910 Vuông CH FPT 
-> LH
- LCD 17" samsung 743 Vuông -
-> LH
- LCD 19"ACER 195 HQ Chính Hãng 
-> LH
- LCD 19” LG 1942 LED - Chính Hãng 
-> LH
LCD 17" LENOVO- Vuông CH BH 2N LH GIÁ TỐT
LCD 15" Dell Vuông Box công ty 
LH GIÁ TỐT 
LCD 17" Dell Vuông Box công ty 
LH GIÁ TỐT 
LCD 19" Dell Vuông Box công ty 
LH GIÁ TỐT 
LCD 17" Dell 170S Vuông CH BH 3N 
LH GIÁ TỐT 
LCD 19" Dell 190S Vuông CH BH 3 N 
LH GIÁ TỐT 
LCD 17" samsung Vuông 
LH GIÁ TỐT 
LCD 17" samsung 740 Vuông CH 
LH GIÁ TỐT 
LCD 17" samsung 743 Vuông CH 
LH GIÁ TỐT 
LCD 19"ACER 195 HQ Chính Hãng
LCD 18.5"LCD SAMSUNG LED B150 công ty CÓ CÁP DVI
LCD 18.5"LCD SAMSUNG LED B150 VINA CÓ CÁP DVI
LCD 19” LG 1942 LED - Chính Hãng
LCD 19"HP CÓ LOA -DVI- Chính Hãng LED
LCD 20"HP COMPAQ R201 Chính Hãng LED

Tất cả các LCD Quý Khách muốn mua vui lòng call: 0909.107.789 Mr Vinh. Giá luôn luôn thay đổi nên call và mua số lượng sẽ có giá tốt nhất!